Η Γνώση είναι η Δύναμή μας. Ενημερώνομαι και συμμετέχω στο Σύλλογο Γονέων του σχολείου μου

Η μεγάλη συμμετοχή γονέων από τους 22 Συλλόγους Γονέων-μέλη της Ένωσης, το έντονο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν, οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και οι αναλυτικές διαφάνειες συνέβαλαν καθοριστικά στο να απαντηθούν και να διευκρινιστούν όλα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι Σύλλογοι Γονέων καθώς και το νομικό πλαίσιο για όλες τις ενέργειες.Αναλυτικά