Ένωση Γονέων δήμου Ρόδου

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ρόδου, λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ σοβαρά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σχολεία με το άνοιγμά τους, πραγματοποίησε την Τετάρτη 3-9 συνάντηση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βασιλειάδη και κ. Παπαδομαρκάκη, όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω:Αναλυτικά..