ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Το ΔΣ της ΑΣΓΜΕ μπροστά στις αρχαιρεσίες των οργανώσεων των γονέων παίρνοντας υπόψη την κωδικοποίηση λειτουργίας τους, αποφάσισε να συγκεντρώσει όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες που κατά καιρούς γίνονται από συλλόγους και Ενώσεις από όλη την Ελλάδα για να διευκρινίσει, να αποσαφηνίσει και να εμπλουτίσει ορισμένες πλευρές των κανόνων που πρέπει να τηρούνται πριν, κατά και μετά τις εκλογικές διαδικασίες. Το ΔΣ της ΑΣΓΜΕ πιστεύει πως η μορφή των ερωτοαπαντήσεων θα βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση των κανόνων λειτουργίας των γονεϊκών οργανώσεων, ιδιαίτερα τους νέους γονείς που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το κίνημα.  Αναλυτικά.