Άρθρο 51- Εκλογή αντιπροσώπων-Δ4/662 ν.2621_

Στο διαδίκτυο υπάρχουν διάφορα παραποιημένα για τη συγκρότηση και λειτουργία των οργανώσων γονέων  των μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παραθέτουμε τα επισημα κείμενα από το υπουργείο παιδείας.Αναλυτικά.