Το ΔΣ της Ένωσης Διονύσου θεωρεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ τη δικαστική διερεύνηση αλλά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ τη στάση της Δημοτικής Αρχής ώστε οι εκπρόσωποι μας -εκ της- συμμετοχή τους σε αυτά τα Νομικά πρόσωπα, να διώκονται ως ύποπτοι για Εμπρησμό και Οικονομικές Ατασθαλίες

Όλα τα μέλη των σχολικών επιτροπών οφείλουν να ελέγχουν τη διαχείριση των χρημάτων που διατίθενται μέσω των επιτροπών στις σχολικές μονάδες. Δυστυχώς όμως με ευθύνη των προέδρων των επιτροπών, τόσο των παλαιότερων όσο και των τωρινών, ο έλεγχος αυτός είναι αδύνατος για «πρακτικούς λόγους» (δεν είναι διαθέσιμα για έλεγχο τα τιμολόγια και τα βιβλία και όταν ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία οι πρόεδροι επισήμως τα χαρακτηρίζουν σχεδόν απόρρητα ισχυριζόμενοι ότι η Ένωση Γονέων δεν έχει έννομο συμφέρον για να λάβει γνώση !).Αναλυτικά.