ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στην συνεδρίαση του στις 10 Οκτωβρίου 2017 προχώρησε στην ανασύσταση του μετά την αυτοδίκαια παραίτηση του συναδέλφου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και την παραίτηση του συναδέλφου ΚΟΥΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για προσωπικούς λόγους.

Τις κενές θέσεις στο Δ.Σ, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ καλύπτουν η πρώτη επιλαχούσα από το ψηφοδέλτιο ΜΑΧΗΤΕΣ συναδέλφισα ΔΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ και η πρώτη επιλαχούσα από το ψηφοδέλτιοτης Δημοκρατικής Ενότητας Γονέων συναδέλφισα   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.Αναλυτικά