ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

best non repaint forex indicator Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 53476/ΓΔ4/28‐3‐2017 αφαιρείται και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας, όπως έγινε πέρυσι με την Υπουργική Απόφαση 70691/Δ1/26‐4‐2016 για τους μαθητές που φοιτούν φέτος στην Ε΄ Δημοτικού και είχε ως αποτέλεσμα άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μαθητριών της Ε’ τάξης να μην διδαχθούν την ξένη γλώσσα της επιλογής τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση: «Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε’ Δημοτικού ισχύει έως και την Γ’ τάξη του Γυμνασίου».Αναλυτικά

go to link