Σας καλούμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 14.00 μ.μ.σε παράσταση διαμαρτυρίας στοΥπουργείο Παιδείας

http://ortdestreffens.de/?yabloko=bin%C3%A4re-optionen-newstrading&8b3=04 Σας καλούμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 14.00 μ.μ.σε παράσταση διαμαρτυρίας στοΥπουργείο Παιδείας ( Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 22)σε σχέση με την όλη απαράδεκτη διαδικασία εξετάσεων και αποτελεσμάτων για   τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.Αναλυτικά

see