Συμπαράσταση της Ένωσης Αγ. Παρασκευής στους/ις Καθαριστές/ριες των Δημόσιων Σχολείων

Τη Δευτέρα 12/2/2018 προχωρούν σε 24ωρη απεργία τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην καθαριότητα Δημόσιων Σχολείων.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής δηλώνει τη συμπαράστασή της στον αγώνα τους.Η καθαριότητα των σχολείων είναι μια πάγια και διαρκής ανάγκη και πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία και χωρίς διακρίσεις για όλα τα σχολεία της χώρας με μόνιμους/ες καθαριστές/στριες πλήρους απασχόλησης, αξιοπρεπώς αμειβόμενους/ες και με κατοχυρωμένες εργασιακές σχέσεις. Αναλυτικά