Η σχολική χρονιά 2020-21 είναι εκλογική χρονιά για τους Συλλόγους Γονέων. Μέχρι το τέλος του  ημερολογιακού έτους 2020 οι Σύλλογοι Γονέων πρέπει να έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες για την  εκλογή των οργάνων διοίκησής τους (Διοικητικά Συμβούλια, Εξελεγκτικές Επιτροπές) καθώς επίσης  και των Αντιπροσώπων τους στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας Covid-19 δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή των απαραίτητων διαδικασιών, ιδίως τη σύγκληση  των εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων όπου απαλλάσσεται το απερχόμενο Δ.Σ. και εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου δεν περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη για τις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων, ιδίως γι’ αυτές των Συλλόγων  Γονέων, επομένως οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται σχετικά μ’ αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται στο  πλαίσιο του γενικότερου πνεύματος του Νόμου. Επί παραδείγματι, ο Νόμος προβλέπει τη διεξαγωγή  Συνεδρίων σε κλειστούς χώρους με μέγιστο πλήθος τα 50 άτομα. Επίσης, προβλέπεται η υπό την  προϋπόθεση τήρησης των υγειονομικών όρων λειτουργία των θεάτρων και των κινηματογράφων.

Παράλληλα, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, λαμβανομένων των σχετικών προφυλάξεων, επομένως, είναι αυτονόητο ότι και η λειτουργία των Συλλόγων Γονέων θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά  στους χώρους των σχολείων, αφού οι Σύλλογοι Γονέων αποτελούν θεσμοθετημένο όργανο που συμμετέχει στα σχολικά όργανα, δηλαδή, στα Σχολικά Συμβούλια, στα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας,  και εμμέσως, μέσω της Ένωσης, στις Σχολικές Επιτροπές και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Είναι,  λοιπόν, απαραίτητο να παρασχεθεί κάθε δυνατή διευκόλυνση προς τους Συλλόγους Γονέων, εντός  του πνεύματος της Νομοθεσίας για τον περιορισμό του Covid-19, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία τους, διαφορετικά, ένα όργανο της διοίκησης των σχολείων θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει  τον θεσμικό ρόλο του.

Συναφώς αναφέρουμε και τις προβλέψεις της εγκυκλίου Φ7/118240 /Δ1/09-09-2020 του Υπουργείου  Παιδείας, σύμφωνα με την οποία (παρ. Β.1) «Δράσεις φορέων που υλοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και δεν εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται μετά το πέρας  του ωρολογίου προγράμματος. Εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών μπορούν να επισκέπτονται τις σχολικές  μονάδες μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου» και (παρ. Β.5) «Συστήνεται επίσης η  αποφυγή [δηλαδή, δεν απαγορεύεται] διοργάνωσης ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που  συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων». Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η Πολιτεία δεν αποκλείει την  δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες των Συλλόγων Γονέων, και όχι μόνον αυτές, στους  χώρους των σχολείων.

Σας ζητούμε, λοιπόν, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και με δεδομένο ότι είναι ο Δήμος που έχει  την αρμοδιότητα να παραχωρεί τους χώρους των σχολείων μετά το πέρας του διδακτικού προγράμματος, να εγκρίνετε την παραχώρηση των σχολείων στους Συλλόγους Γονέων για να πραγματοποιήσουν τις εκλογικές τους διαδικασίες ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν το θεσμικό ρόλο τους, υπό  τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που συνάδουν πλήρως με το πνεύμα των νομοθετημένων  περιοριστικών μέτρων:

  1. Οι Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο προαύλιο, εκτός διδακτικού ωραρίου.
  2. Όλοι οι γονείς θα φορούν μάσκα προσώπου και με μέριμνα των Συλλόγων Γονέων θα υπάρχουν  διαθέσιμα απολυμαντικά για τα χέρια.
  3. Θα  χρησιμοποιηθούν καρέκλες από τις αίθουσες εκδηλώσεων που, λόγω των μέτρων, δεν χρησιμοποιούνται.
  4. Θα τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των γονέων. Επιπλέον, οι γονείς θα κάθονται  σε ομάδες των εννέα (9) και οι ομάδες θα απέχουν μεταξύ τους, ώστε να τηρείται η πρόβλεψη του  μέγιστου πλήθους συναθροίσεων, αν και ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να αφορά συνελεύσεις  και συνέδρια αφού υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη.

Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι στους Δήμους Χολαργού, Κηφισιάς, Περιστερίου και σε Δημοτικές  Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούνται ήδη Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Γονέων  στα προαύλια των σχολείων, ενώ μόλις πρόσφατα και ο Δήμος Αμαρουσίου, δια των Σχολικών Επιτροπών, παραχωρεί στους Συλλόγους Γονέων τα προαύλια των σχολείων.

Σας ζητούμε, να αποδεχτείτε το εύλογο αίτημά μας, όπως γίνεται και σε άλλους Δήμους, ώστε  να συμβάλετε στην ομαλή λειτουργία των Συλλόγων Γονέων και συνακόλουθα και των σχολείων, και  σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στη διάθεσή σας προκειμένου να διερευνήσουμε και άλλες λύσεις  που θα διευκολύνουν τους γονείς.

Print Friendly, PDF & Email
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Με την περιήγηση σε αυτόν, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.