Με την Αριθμ. 41960/ΓΔ4 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας [ΦΕΚ 2523/18-4-2023] αποφασίστηκε η συμμετοχή 600 Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα (Ελληνική PISA –
Programme for International Student Assessment) για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων στα Γνωστικά Αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας
και των Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και η συμμετοχή των επιλεγέντων σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτική.
Αλήθεια….
Σκοπός των Εθνικών Εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα είναι η έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα
μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων;
Τα σχολεία που επελέγησαν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και για τα οποία εφαρμόστηκε διαδικασία στρωματοποιημένης δειγματοληψίας; Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται
από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/-τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα;
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Περάματος εκφράζει την αντίθεσή της σε σχέση με την Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων για το σχολικό έτους 2022- 2023, που αφορά σε 600 σχολεία ανά τη χώρα.

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας για τη συμμετοχή του 3ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Νέου Ικονίου Περάματος στις εξετάσεις PISA της 10ης Μαΐου 2023.
Στηρίζουμε τις αποφάσεις των συλλόγων γονέων & κηδεμόνων και των γονιών των μαθητών των δύο Δημοτικών Σχολείων Περάματος της ΣΤ’ που αρνούνται να συμμετάσχουν τα παιδιά τους (μας) σε αυτές τις εξετάσεις παρωδία!
Στηρίζουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών !!!
Δεν επιτρέπουμε να γίνουν για μια ακόμη φορά τα παιδιά μας πειραματόζωα, για να μετατραπεί η γνώση και η αξία της σε μια μετρήσιμη δεξιότητα !!!!
Το Υπουργείο Παιδείας αντί να λύσει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σημερινό σχολείο όπως υποδομών, μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, αντί να μειώσει τους
μαθητές ανά τάξη, συνεχίζει την πολιτική της κατηγοριοποίησης και ενθαρρύνει τα παιδιά μας σε έναν στείρο ανταγωνισμό που τελικά οδηγεί στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης

Print Friendly, PDF & Email
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Με την περιήγηση σε αυτόν, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς.