Δράσεις για την Παλαιστίνη

72ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας